Mın Bériya Te kir Bedewé Were Dıl Hévi Ya Teye…Te Tée Nebum Xewné Şevé Were Dıl Heviya Te Ye…

Eş u Jan’a DıLémında ZaLım Jı Ber Derdé Te Ye…