Baktım ki gökyüzü baştan başa bulut Unut diyor o güzel günleri unut

Baktım ki deniz her dalgasıyla düşman

Kuşlar av peşinde balıklar pusuda

Çok gerilerde kalmış cıktığım liman

Yok görünürde sığınacak bir ada

Baktım ki o musibet gün gelip çatmış

Yolcusunda tayfasında şafak atmış

Ne yelken kar eder ne kürek ne istim

Dayandım aşk ile yürüttüm gemiyi

Aşk ile koskoca dağları düz ettim Avladım sonunda o civan kekliği